Vietnam  
  24h Hot Line: +86 139 1763 1707 Email: vietnam@cycjet.com  
trưng bày sản phẩm
liên hệ
tin tức
Trang chủ > News > Chi tiết.
  Máy khắc Laser CO2 CYCJET / Máy mã hóa Laser cho ngành công nghiệp y học

Tóm tt: Vi s phát trin ca ngành y tế, vic thiết lp mt h thng truy nguyên ngun gc hoàn ho đã tr thành s đồng thun ca nhiu nhà sn xut dược phm. Máy khc laser cũng s đóng mt vai trò ngày càng quan trng trong vic đóng gói thuc.

Nghiên cu cho thy rng các máy in phun nói chung thường không an toàn và thân thin vi môi trường vì các cht độc hi có trong lp ph. Th hai, như mt loi hàng hóa đặc bit, thuc và các sn phm chăm sóc sc khe cn được dán nhãn trên bao bì để đáp ng các yêu cu nghiêm ngt v kh năng truy nguyên ngun gc ca ngành dược phm. Máy đóng gói bng laser laser bao bì chính xác đốt cháy các mu hay t ng tinh tế, rõ ràng và vĩnh vin, không th b xóa và thay đổi, có tác dng chng hàng gi nht định. Đồng thi, vic đánh du bng laser không to ra s ép đùn cơ hc hoc ng sut cơ hc, và nó s không làm hng vt th được x lý.

 

Máy khc laser CO2 được s dng rng rãi trong ngành công nghip y hc, chng hn như mt lot các hp giy, túi nha, viên nang, chai thy tinh, chai nha, nó là mt máy in laser hiu sut cao cho máy làm trc tuyến.

S kết hp ca máy đánh du laser và ngành công nghip dược phm là s va chm và kích động ca các ngành khoa hc và công ngh và sinh hc khác nhau. Máy khc laser y tế là thiết b đánh du bng laser hiu sut cao kết hp công ngh đánh du laser tiên tiến vi laser CO2 cht lượng cao được nhp khu. Tia laser được truyn qua thiết b giãn n chùm tia, đin kế, ly nét và cui cùng đạt được bng cách điu khin độ lch ca đin kế. Tính năng máy mã hóa laser CO2 bao gm: hot động đường ng dn, hiu qu, đơn gin; x lý không tiếp xúc, không độc hi, không gây ô nhim; vt liu không tiêu hao, chi phí thp.

Các b phn ct lõi ca máy khc laser CO2 đều được nhp khu. Lot thiết b này s dng laser RF nhp khu (gói kim loi) và h thng quét đin kế tc độ cao nhp khu. Phn mm điu khin đánh du trc tuyến đặc bit cho các ph kin có th đáp ng các yêu cu v đánh du trên máy bay (liên tc động) và hình thc vĩnh vin. Các văn bn, s, ký hiu, đồ ha, và mã s t động và s serial ca thông tin. Quá trình đánh du là t động, không tiếp xúc, không gây ô nhim, chi phí vn hành thp (không có vt liu tiêu hao), t l hng hóc thp (không cn bo trì). Nó đóng mt vai trò tt trong vic làm gi các sn phm và ngăn nga hàng hóa nhp khu. Hiu sut toàn din ca thiết b là n định, vi kh năng làm vic liên tc 24 gi, để đáp ng nhu cu sn xut trc tuyến quy mô ln công nghip.


CYCJET là tên thương hiu ca Công ty TNHH Công nghip Yuchang. Là mt nhà sn xut, CYCJET có hơn mười năm kinh nghim cho người bán buôn và bán l các loi gii pháp in phun cm tay, gii pháp in Laser, gii pháp đánh du di động Thượng Hi Trung Quc.

Keywords:

       CO2 Laser Marking Machine

       Laser Coding Machine

       Pharmacy Laser Marking Machine

       Flying Laser Printer

       Flying Laser Marker

     

Video:  http://youtu.be/OvrxrxPptog       

       http://youtu.be/PPTeo0jLPbs

Company: SHANGHAI YUCHANG INDUSTRIAL CO., LIMITED

Add.: 1/F BLDG 4, NO. 333 HUAGAO RD.,HUATING INDUSTRIAL ZONE, JIADING, SHANGHAI (201811) P.R.C

Website: http://www.cycjetlaser.com    http://www.cycjet.com/

TEL: +86-21-5997 0419

MOB: +86 139 1763 1707

E-mail: service@cycjet.com

Contact person: David Guo

 

 
 


Copyright © 2018 CYCJET All Rights Reserved.
  Trang chủ
Về chúng ta.
trưng bày sản phẩm
Tin tức
Video
Khách hàng.
liên hệ
Thông tin mới nhất.
. Máy in phun công nghiệp CYCJET được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản phẩm hàng ngày
. Cách chọn thiết bị in phun phù hợp cho ngành công nghiệp mỹ phẩm
. What is the brand of CYC and CYCJET
. Máy in phun khổ lớn
. Máy khắc Laser CO2 CYCJET / Máy mã hóa Laser cho ngành công nghiệp y học
 
địa chỉ
  52 Lam Tien street, Dong Anh Town, Hanoi, Vietnam. 
số điện thoại
  +86 139 1763 1707
E-Mail
  vietnam@cycjet.com